Huisregels

Regels op Girlz.nl

We willen het op Girlz.nl heel gezellig houden, daarom hebben we even een paar huisregels opgesteld. Daar ga je je als good girl natuurlijk aan houden, maar stél dat je dat niet doet dan heeft Girlz.nl het recht om jou geen toegang meer te geven tot Girlz.nl. Dat wil je natuurlijk niet! Hou je daarom aan de volgende regels:

  • Je maakt geen reclame en plaatst geen spam
  • Je maakt geen kwetsende of discriminerende opmerkingen

Berichten waarin reclame, spam of kwetsende opmerkingen staan worden zonder waarschuwing van Girlz.nl verwijderd.

Als je je niet aan de regels houdt, krijg je via e-mail een waarschuwing. Als je je na deze waarschuwing weer niet aan de regels houdt, wordt je account verwijderd en krijg je geen toegang meer tot Girlz.nl

Dit is niet OK
Zie jij dat iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kun je dat melden. Dat doe je door naast het desbetreffende bericht op ‘Dit is niet OK’ te klikken. Girlz.nl gaat dan op onderzoek uit!