We willen het op GIRLZ.nl heel gezellig houden, daarom hebben we even een paar huisregels opgesteld. Daar ga je je als good girl natuurlijk aan houden, maar stél dat je dat niet doet dan heeft GIRLZ.nl het recht om jou geen toegang meer te geven tot GIRLZ.nl. Dat wil je natuurlijk niet! Hou je daarom aan de volgende regels:
1. Je maakt geen reclame en plaatst geen spam.
2. Je maakt geen kwetsende of discriminerende opmerkingen.
3. berichten waarin reclame, spam of kwetsende opmerkingen staan worden zonder waarschuwing van GIRLZ.nl verwijderd.