Soms zie je vrouwen over straat lopen met zwarte lange gewaden aan, waarbij zelfs de ogen bedekt worden. Maar misschien verdwijnt de boerka binnenkort wel uit het straatbeeld, want wie straks in een boerka over straat loopt, kan een boete krijgen van €380,-!

Vrijdag zal er in de ministerraad een besluit worden genomen of het boerkaverbod wordt ingevoerd of niet. Dat zal nog een flinke discussie worden, want de een vindt bijvoorbeeld dat je zelf mag bepalen wat je draagt en dat je vrijheid wordt beperkt. Maar anderen vinden juist dat door het dragen van de boerka je niet goed kan integreren en dat de emancipatie wordt belemmerd.