Vijf jaar lang mocht een meisje met dyscalculie formulekaarten gebruiken tijdens toetsen van wiskunde A en economie. Doordat ze dyscalculie heeft, kan ze geen formules onthouden. Maar vlak voor de examens kreeg ze te horen dat ze tijdens het eindexamen geen formulekaart mag gebruiken.

De school vindt dat kennis van formules bij de exameneisen hoort. Het meisje was het daar niet mee eens. De Commissie Gelijke Behandeling gaf haar gelijk. Ze heeft een handicap en daarom mag ze van de commissie haar formulekaart de komende weken tijdens examens gewoon gebruiken. Mag ze dat niet, dan discrimineert de school.