Ik ken mijn echte vader niet en mijn moeder blijft maar volhouden dat de man die elf jaar bij ons is mijn vader is. Maar ik ben al 14 jaar en het is dus erg moeilijk voor mij om te begrijpen dat hij mijn vader is.

Want als mijn moeder ruzie met hem heeft, zegt ze: ‘Ik heb drie jaar mijn kind opgevoed zoals ik wil.’ En toen ik me moest gaan aanmelden voor mijn nieuwe school, stelden ze mij een paar vragen over mijn vader en toen moest ik van mijn moeder de kamer uit omdat ze niet wilde dat ik erbij was. Maar hoe kom ik er nu achter hoe het echt zit en wie mijn echte vader is? Anoniem

Het kan natuurlijk zijn dat hij wel je echte vader is, maar dat hij de eerste drie jaar van je leven weg is geweest. Maar dat zou geen reden zijn om je weg te sturen tijdens zo’n gesprek op school. Je hebt in ieder geval het recht om te weten hoe het werkelijk zit. Het is dus hoog tijd om eens goed met je moeder daarover te praten. Hoe zit het precies? Als ze dat echt niet wil vertellen, ga dan eens praten met je oma of een ander familielid dat misschien meer weet over de periode waarin jij bent geboren. Als ook dat niet helpt, kun je zelf te weten komen wie je vader is door een uittreksel uit het geboorteregister op te vragen. Dat moet je doen in de gemeente waar je bent geboren. Heel vaak kan dat via internet. Kijk op de site van de gemeente waar je bent geboren, hoe je dat doet en wat het kost.