De kans is groot dat je één of twee vakken hebt, waar je niet zo goed in bent. Als je daar te slecht voor staat, kun je blijven zitten. Er is nu een plan gemaakt waardoor leerlingen niet zo snel meer blijven zitten. Als je slecht bent in een vak moet je gewoon bijles volgen in de zomer.

SummVolgens het plan raken leerlingen vaak gedemotiveerd als ze blijven zitten. Als je in veel vakken wel goed bent, heb je weinig zin om die nog een keer te doen. Door niet te blijven zitten, zullen leerlingen gemotiveerder zijn. Wat denk jij?

Je moet dan blokken terwijl je vriendinnen misschien wel op vakantie zijn. Maar dan ga je wél over naar het volgende schooljaar.