Ik heb echt ontzettende rotouders, ze zeiken alleen maar. Alsjeblieft help me.

Ik denk echt elke minuut aan zelfmoord. Mijn vriendin heeft me ervan afgeholpen, maar het komt weer terug. Het is echt zo erg dat ik al een keer zelfmoord heb proberen te plegen. Anoniem

Ouders zeuren, dat is een feit. Het moet wel héél erg zijn als je daardoor aan zelfmoord gaat denken. Vaak is er dan meer aan de hand: geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, kindermishandeling… Problemen zijn er om op te lossen. Met zelfmoord los je niets op. Als het gaat om zeikende ouders, bedenk dan dat er een moment komt waarop je uit huis kunt en van ze af bent. Is er méér aan de hand? Zoek dan hulp! Bespreek je problemen met een vertrouwenspersoon op school, je huisarts of iemand anders die je verder kan helpen. Of bel de Kindertelefoon of het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Heus, er zijn mensen en instanties die je kunnen helpen. Maak daar gebruik van!