Ik heb een probleempje. Ik mag mijn mentor niet. Hij is vies, hij kijkt naar de borsten van een meisje uit mijn klas en hij knipoogt altijd naar meisjes. Ook flirt hij nogal veel en dat vinden ik en mijn vriendin vies.

Wat moeten we doen? Anoniem

Je kunt een klacht indienen over het gedrag van je mentor. Dat kan via de LR (leerlingenraad) of via één van de vertrouwenspersonen op school. Zij kunnen er voor zorgen dat de mentor op zijn gedrag wordt aangesproken.