Ik werd eerst op school gepest, waarom weet ik niet. Ik haat mezelf en ik kan niks goed doen. Ik heb geen vrienden en iedereen haat me (het lijkt tenminste zo).

Ik wil heel vaak zelfmoord plegen omdat het toch geen nut heeft om te leven als iedereen je haat. Ik ga nu naar het voortgezet onderwijs en ik moet helemaal alleen naar school fietsen. In de klas heb ik dus ook geen vrienden. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik heb er wel eens met een meisje over gepraat en die zei dat ik het gewoon moest doen (zelfmoord plegen). Dus wat moet ik doen? Een meisje van 12

Uit je verhaal blijkt maar weer hoe ingrijpend pesten kan zijn. Het kan je leven kapotmaken! Pesters zouden zich eens wat beter moeten realiseren wat ze met hun gedrag aanrichten. Maar daar ben jij op dit moment niet mee geholpen. Je zelfvertrouwen is tot een absoluut dieptepunt gedaald en op dit moment denk je alleen nog maar dat iedereen je haat. Daardoor ga je jezelf ook haten. Zelfmoord is nooit een oplossing, dat is dus echt een stom advies van dat meisje. Het leven is Γ©cht wel de moeite waard. Je moet alleen een manier proberen te vinden waardoor het ook voor jou de moeite waard wordt. Veel jongeren die worden gepest hebben baat bij een Kanjertraining. Dat is een cursus waar kinderen die gepest worden Γ©n pesters die willen stoppen met hun gedrag leren hoe ze op een goede manier met elkaar Γ©n met zichzelf kunnen omgaan. Op die manier kun je ook werken aan je zelfvertrouwen. Kanjertrainingen worden op veel scholen gegeven, maar er zijn ook individuele cursussen op verschillende plaatsen in Nederland. Voor meer informatie kun je terecht op www.kanjertraining.nl of je kunt bellen naar het Instituut voor Kanjertrainingen: 036-5489405.