Privacybeleid GIRLZ Panel

Gebruikers van het GIRLZ Panel zullen persoonlijke gegevens verstrekken aan ZPRESS Young. GIRLZ respecteert de privacy van haar Gebruikers. Alle gegevens en persoonlijke informatie die door een Gebruiker aan het GIRLZ Panel worden verschaft zullen met grote zorg worden behandeld.

Nadat de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het gebruiken van persoonlijke gegevens met betrekking tot het GIRLZ Panel, kan ZPRESS Young de persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
– de gegevens van de gebruikers verzamelen in een database en hierin selecties maken;
– de geselecteerde gebruikers per e-mail benaderen voor deelname aan enquêtes;
– aan de hand van de uitslagen van deze enquêtes uitspraken doen over de meningen van de gebruikers;
– deze meningen publiceren op de website.
Uitschrijven kan middels een formulier op de website.

ZPRESS Young zal geen van de persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.