Voorwaarden GIRLZ Panel

Aanbieder:
ZPRESS Young
Postbus 1015
3300 BA DORDRECHT

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het GIRLZ Panel, dat door ZPRESS Young op de website en app van GIRLZ wordt aangeboden.

Deelnametermijn
Een deelnemer kan deelnemen aan het GIRLZ Panel gedurende zes maanden vanaf het moment dat er een bevestiging wordt gemaild vanuit ZPRESS Young.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan het GIRLZ Panel jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het GIRLZ Panel. ZPRESS Young kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. ZPRESS Young kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier. Na elk ontvangen nummer van GIRLZ wordt er een mail met link naar de enquête verstuurd. Elke enquête dient binnen twee weken te worden ingevuld. Na deelname word je eenmalig benaderd met een aanbieding.

Bekendmaking deelnemers
De deelnemers zullen per e-mail bericht ontvangen van eventuele deelname op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over deelname kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de eerste GIRLZ per post worden toegezonden.

Uitsluiting deelname
ZPRESS Young behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan gestelde voorwaarden.

Beloning deelname
Als dank voor deelname krijgen alle deelnemers een cadeau, mits alle enquêtes binnen de deelnametermijn zijn ingevuld.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van het GIRLZ Panel van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Bekijk hier het Privacybeleid.

Inzage
De voorwaarden zijn in te zien op de website van GIRLZ. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de voorwaarden, zal bij de nieuwe voorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.